Kalendarz żydowski

Opublikowano w Żydzi - bliżej

Kalendarz ze świętami Izraela na rok 2019 (5779/5780)

 

Kalendarz do nabycia na stronie
Wspólnota "Drzewo Oliwne" - link
 

 

 

    

MIESIĄC KALENDARZ GREGORIAŃSKI ILOŚĆ DNI WYDARZENIE / ŚWIĘTO
  1.     Nissan  marzec-kwiecień 30 7 dni Pesach
  2.     Ijar  kwiecień-maj 29 Dzień Niepodległości Izraela oraz Rocznica Zagłady
  3.     Siwan  maj-czerwiec 30 Szawuot (w 7. tyg. po Pesach)
  4.     Tamuz  czerwiec-lipiec 29 Tamurz, symbol niewoli i post upamiętniający zdobycie i zburzenie Jerozolimy
  5.     Aw  lipiec-sierpień 30 9 dni dalszego postu i dni półpokutnych ku pamiątce zdobycia Jerozolimy po których następuje Tisza be-Aw upamiętniający zburzenie obu świątyń
  6.     Elul  sierpień-wrzesień 29 przygotowanie do Nowego Roku
  7.     Tiszri  wrzesień-październik 30 Rosz ha-Szana oraz Jom Kippur, 7 dni Sukkot zakończone Szmini Aceret oraz Simchat Tora
  8.     Cheszwan  październik-listopad 29 lub 30  
  9.     Kislew  listopad-grudzień 30 lub 29 Chanuka
  10.     Tewet  grudzień-styczeń 29 post upamiętniający oblężenie Jerozolimy
  11.     Szewat  styczeń-luty 30 Tu bi-szwat (15 dzień miesiąca)
  12.     Adar  luty-marzec 30 lub 29 Purim; czytanie Księgi Estery
  13.     Adar 2*  marzec-kwiecień*    
        *Adar (w latach przestępnych są dwa miesiące Adar: Adar Alef, który liczy 30 dni, i Adar Bet liczący 29 dni)
 
 
Rosz ha-Szana - 1 tiszri - czyli Nowy Rok
Według kalendarza żydowskiego teraz, czyli naszego 9 września 2010 rozpocznie się 5771 rok liczony od stworzenia świata.
3 Moj. 23:24-25

24. Powiedz synom izraelskim tak: W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie;

25. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana.

4 Moj. 29:1-6

1. W siódmym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto; nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy, będzie to dla was dzień radości przy dźwięku trąb.

2. I złożycie na ofiarę całopalną, jako woń przyjemną dla Pana, jednego cielca, jednego barana, siedem rocznych jagniąt bez skazy,

3. A na ich ofiarę z pokarmów trzy dziesiąte efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na cielca, dwie dziesiąte efy na barana

4. I jedną dziesiątą na każde jagnię z siedmiu jagniąt,

5. I jednego kozła jako ofiarę za grzech, aby dokonać za was przebłagania,

6. Oprócz comiesięcznej ofiary całopalnej i jej ofiary z pokarmów oraz oprócz stałej ofiary całopalnej z jej ofiarą z pokarmów i jej ofiarą z płynów zgodnie z dotyczącym ich przepisem jako woń przyjemną ofiary ogniowej dla Pana,

(BW)

Rosz ha-szana to święto Nowego Roku , jednocześnie dzień Bożego Sądu kończący stary rok. Poprzedzający go miesiąc Elu jest czasem rachunku sumienia przygotowującym na czas sądu.

Rosz ha-Szana przypada na czas nowiu czyli początku miesiąca, który zawsze szczególnie obchodzono. Trąbiono w srebrne trąby ogłaszając początek kolejnego miesiąca. Pierwszy tiszri był jednak szczególnym nowiem ,dlatego też i trąbienia dokonywano na szofarach (trąbach) z baranich rogów. Śpiewano pieśni dziękczynne (hallelot ? psalmy 113-118). Był to dzień radosny , nie wolno było pościć . Był to dzień wypoczynku dla wszystkich. Początek roku był także dniem upamiętniającym stworzenie świata, początek czasu. Czas ten wyznaczał tzw. lata szabatowe (co 7 lat) ,w których Bóg wyznaczył odpoczynek dla ziemi oraz rok jubileuszowy ( co 49 lat). W roku jubileuszowym umarzano długi, wypuszczano na wolność niewolników, ludzie wracali do swego dziedzictwa.