Video - Biblijna krytyka Ruchu Wiary i Ewangelii Sukcesu

Zmierzamy do jednego światowego połączenia religii, a implikacje tego są z jednej strony zdumiewające i wręcz nie do uwierzenia, bo dzieje się to na naszych oczach, zaś z drugiej, wręcz przerażające. Oto papież Franciszek przekazał wideo-przesłanie ojcu Ruchu Wiary - Kennethowi Copelandowi - wzywając do pojednania między katolikami a charyzmatykami. Chciałoby się rzecz: Antychryst spotyka fałszywego proroka!

Kenneth Copeland to ojciec Ruchu Wiary i jeden z wiodących liderów Ewangelii Sukcesu. Znany z wielu bluźnierstw przeciwko Świętemu Bogu wygłaszanych w trakcie swoich audycji i programów telewizyjnych. Jeden z najsłynniejszych to fakt, kiedy sam siebie nazywa: JA JESTEM. A to już nie są teologiczne błędy czy doktrynalne różnice, ale bluźnierstwa - i to z górnej półki - przeciwko Świętemu Bogu.


Smutne to, kiedy na naszych oczach kościoły ewangeliczne "bratają się" z pogańskim kościołem rzymskim, który przecież głosi innego jezusa i inną ewangelię, a takich Słowo Boże przeklina i to po dwakroć (chociażby List do Galacjan 1:8-9). Smutne to i przerażające, kiedy w imię tak zwanej "miłości" (która de facto z tą, o której mówi Słowo Boże ma niewiele wspólnego) protestanci i katolicy stają w tym samym miejscu i to ramię w ramię, aby rzekomo wielbić tego samego Jezusa, który nijak nie chce być ten sam w tych skrajnie różnych denominacjach, w których główne i fundamentalne doktryny oparte są na zupełnie innym poselstwie - i tego nijak nie da się ze sobą pogodzić, chyba, że pójdzie się na stopniowe kompromisy w sprawach wiary, które to kompromisy spowodują kolejne kompromisy i religijny synkretyzm, a ten z kolei dość szybko zamienia się w ekumeniczne, bluźniercze religijne spędy, na których prawdziwy Chrystus jest jedynie obrażany, a ekumeniczna msza zamienia się w kolejne zabicie Chrystusa w bezkrwawej ofierze, kolejną transsubstancjację i kolejne zjedzenie swojego boga, gdzie uczestnicy biorą udział w zbiorowym kanibalizmie.

Jak w tym wszystkim szukać jedności, przecież to dwa przeciwne kierunki i tego nijak nie da się ze sobą pogodzić, według standardów biblijnych - absolutnie nie!!! Ale to niestety znamiona czasów, w których przyszło nam żyć, tak dalekie czynimy ustępstwa idąc na coraz większy kompromis, że nawet nie zauważamy tego, jak żonglując wzniosłymi hasłami typu miłość, jedność, braterstwo i pokój, kościół ewangeliczny jest kierowany wprost pod skrzydła Rzymu. Dożyliśmy czasów, w których bogiem staje się miłość (Bóg jest miłością, ale miłość nie jest bogiem, a Jedynym, Który prawdziwie definiuje miłość jest Jezus Mesjasz, a nie człowiek ze swoim wypaczonym postrzeganiem miłości), a religią tolerancja oraz akceptacja nawet największych odstępstw i zboczeń (patrz chociażby coraz bardziej dominujący homoseksualizm).

Jest jeszcze czas na zawrócenie i pójście we właściwą stronę, we właściwym kierunku - w stronę biblijnego Jezusa Mesjasza, nie eucharystycznego fałszywego jezusa, bo ten eucharystyczny i ten ekumeniczny czyli sobiedowolny to zupełnie inny jezus. Wiara w niego to pójście na wieczne zatracenie - i to nie moje wymysły, ale tak mówi nieomylne Słowo Boże.

Tylko Ten Jezus Mesjasz opisany w Biblii to prawdziwy, dający życie wieczne Król królów i Pan panów, Który jedną ofiarą dokonaną w sposób absolutnie doskonały, dokonał wiecznego odkupienia. On nie potrzebował współodkupicieli czy wpółodkupicielek. On Sam poniósł grzechy ludzkości na krzyż, gdzie umarł będąc złożony w ofierze - raz jeden - i już więcej nie musi umierać, ani być składanym w krwawej czy też bez krwawej ofierze, ponieważ ofiara złożona z Baranka bez skazy została w PEŁNI zaakceptowana przez doskonale sprawiedliwego Boga i niczego, absolutnie niczego nie można już dołożyć do skończonego dzieła na krzyżu.

Kościele ewangeliczny - OBUDŹ SIĘ!!! - bo w przeciwnym razie to się źle skończy, a historia Kościoła i historia Izraela jest tego najlepszym przykładem i niech będzie to dla nas wszystkich przestrogą. Wystarczy tylko rzetelnie prześledzić wydarzenia zapisane na kartach Biblii oraz Boże ostrzeżenia z tym związane ……..

 

 

Cz. 1

Część pierwsza odpowiada na pytanie: dlaczego potrzebujemy rozeznania?

 

Cz. 2

Część druga mówi o niebezpiecznych doktrynach

 

Cz. 3

Część trzecia mówi o niebezpiecznych manifestacjach

 

Cz. 4

Część czwarta mówi o szkodach jakie przynoszą nauki Ruchu Wiary i Pozytywnego Wyznawania.

 

 

 

 

Justin Peters
 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach