Video - Tak zgnęli apostołowie

 

Wielu z nas wie kim byli apostołowie, ale zapewne tylko nieliczni wiedzą, w jaki sposób zakończyli żywot. Jest to istotny fakt, ponieważ pokazuje nam, że swoją wiarę w Chrystusa zachowali do końca.

Słowa Jezusa: "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować" dokładnie się w ich życiu spełniły. Większość z nich zginęła w sposób męczeński.

Głosząc Ewangelię innym, nie pomijaj tego faktu, że "...wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. " Nauczaj pełnej Ewangelii, niech serca ludzi będą świadome tych rzeczy, aby nie byli "niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą".

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach