Video - Słuchaj uważnie

Jezus powiedział: Moje owce SŁUCHAJĄ Mego głosu i podążają za Mną.

Czy SŁUCHASZ? Czy znasz Jego głos? Większość wierzących chrześcijan nie SŁUCHA Jego głosu, nie są Jego owcami.

 

 

___________________________

Społeczność chrześcijańska w Mikołajkach