Video - Przegrywamy to

Przegrywamy to


     Paull Washer

Materializm nigdy nie prowadzi do pobożności. Rzeczy są tylko przeszkodami, które zawadzają na drodze w perspektywie wieczności. Mówimy o misjach. Niektórzy nasi bracia są w różnych miejscach na całym świecie na misjach dla Boga. Oni umierają dzisiaj z głodu, z powodu ich wyznawania Chrystusa. Inni będą mieszkać w miejscach, do których niezaprowadziłbyś swoich świń. Za sprawę Chrystusa. 
"Tak więc każdy z was..."


 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach