Video - Uciekaj!

  Carter Conlon - kazanie

  
     Musimy poświęcić nasze życie dla celów Bożych. Dla kościoła Jezusa Chrystusa.
To nie jest piknik szkoły niedzielnej, to nie jest zaproszenie do życia w nieustannej wygodzie i komforcie. 
To jest wojna o dusze ludzi!

Wyjdź spośród nich! Uciekaj! Ratuj swoje życie!
Bo tu chodzi o twoje życie.

Nie chodzi tylko o przeciwny punkt widzenia czy sprzeczną teologię; chodzi o twoje życie.

     W moich myślach na zawsze pozostaną historie, które usłyszałem z ust policjantów z Nowego Jorku. Kiedy ludzie uciekali z walącego się budynku (wieży WTC), policjanci, strażacy i inni biegli w stronę tego budynku, krzycząc: 
"Uciekajcie! Ratujcie swoje życie!"
     Ryzykowali swoje życie i w niektórych przypadkach myślę, iż wiedzieli że zginą, ale było w nich poczucie powinności wobec tamtych ludzi. 
     Wołałem do Boga; "O Boże, o Jezu, nie pozwól, aby moje poczucie obowiązku wobec Twojego Królestwa było słabsze niż tych umiłowanych strażaków i policjantów wobec ludzi ginących w rozpadającej się wieży!"

     Żyjemy w pokoleniu, w którym prawda rozpada się na ulicach tego świata. Chcę być wśród tych, którzy nie uciekają od problemu, lecz biegną w kierunku tego problemu, krzycząc:
"Uciekaj! Ratuj swoje życie!"

Uciekaj od ewangelii sukcesu, które skupiają się wyłącznie na powodzeniu i dobrobycie.
Uciekaj!

Uciekaj od tych, którzy używają imienia Chrystusa wyłącznie dla własnych korzyści.

Uciekaj od tych, którzy w imieniu Jezusa wyciągają ręce po twój portfel.
Uciekaj!

Uciekaj od ewangelii skupiających się wyłącznie na samodoskonaleniu się.
Uciekaj!

Uciekaj z kościołów, w których wywyższeni są ludzie, a nie Chrystus.
Uciekaj!

Uciekaj Ciele Chrystusa, uciekaj! Ratuj się! Nie dotykaj tego, co nieczyste!

Uciekaj z kościołów, w których nie ma Biblii, nie ma ceny ponoszonej za jej nauczanie, nie ma duszy poszukującej Słowa, nie ma pokuty za grzechy, nie ma mowy o krwi Jezusa.
Uciekaj!To jest nieczyste, uciekaj od tego!

Uciekaj z kościołów, w których czujesz się wygodnie w swoich grzechach. Jeżeli przychodzisz do domu Bożego a w twoim życiu jest grzech i nie pokutujesz za niego, zasiadasz przy stole demonów.

Uciekaj sprzed kazalnic, wypełnionych ludźmi polityki, którzy używają ambony Bożej dla własnych, politycznych planów.
Uciekaj!

Uciekaj od tych, którzy głoszą podział rasowy i kulturowy.
Uciekaj!

Uciekaj! Ratuj się, odwróć się od tego, wydostań się z tego! Oni nie wiedzą o niczym, co Boże!

Uciekaj od bezbożnych spazmatycznych ruchów religijnych i bezcelowego, pustego prorokowania.

Umiłowany kościele, uciekaj, ratuj swoje życie!

Uciekaj od kaznodziei, którzy stoją i opowiadają tylko historyjki i dowcipy, uciekaj ile sił, tak jak jeszcze nigdy nie uciekałeś!

Uciekaj!
Uciekaj!
Uciekaj!


Chrześcijańska Misja Pentekoste
www.pentekoste.pl/

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach