Rachem - Miej litość

Administrator włącz . 

Miej litość, proszę, Panie, Boże, miej litość
Dla Izraela, Ludu twego, miej litość
Dla Jerozolimy, Twojego miasta
Miej litość, miej litość, miej litość

I dla Syjonu, miejsce zamieszkania Chwały Twej
Miej litość
I dla królestwa rodu Dawidowego, pomazańca Twego
I dla świątyni wspaniałej i świętej
Miej litość, miej litość, miej litość

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach