Amazig Grace

włącz .


   


 

"AMAZING GRACE"ZDUMIEWAJĄCA ŁASKA
Słowa: John Newton, Olney Hymns / London: W. Olive - 1779 r.
 

Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me
Zdumiewająca łaska jak słodki dźwięk, który uratował nędznika jak ja
I once was lost but now am found was blind but now I see
Byłem zagubiony lecz teraz odnalazłem się, Byłem ślepy ale teraz widzę

'Twas grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved
To była łaska, która nauczyła me serce lękać się (obawiać) i ułaskawia me obawy przeżywane na nowo
(Łaską było nauczyć me serce lękać się i łaską moje obawy przeżywane raz jeszcze) ? to moja interpretacja
How precious did that grace appear the hour I first believed
Jak cennym łaski objawieniem była godzina kiedy w nią pierwszy raz uwierzyłem

When we've been there ten thousand years bright shining as the sun
Kiedy byliśmy tam dziesięć tysięcy lat Jasno błyszczało jak słońce
We've no less days to sing God's praise than when we first begun
Nie mamy więcej dni by wychwalać śpiewem Boga niż kiedy pierwszy raz śpiewaliśmy ( nasze śpiewy się zaczęły )

Through many dangers, toils and snares I have already come
Przez wiele niebezpieczeństw, trudności, (sideł) pułapek już przeszedłe
"Tis grace hath brought me safe thus far and grace will lead me home
  (tis?? hath??) wg mnie: ?Ta łaska przeniosła mnie bezpiecznie w jakiś sposób i łaska zawiedzie mnie do domu

The Lord has promised good to me his word my hope secures;
Pan obiecał mi dobro jego słowo upewnia moją nadzieję
He will my shield and portion be, as long as life endures.
Będzie mą tarczą i częścią mnie tak długo aż me życie nie ustanie
  
- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach