Przygotowanie do matury nie musi być trudne

 Czy po latach nauki coś jeszcze pamiętam


Nauka w średniej szkole obecnie trwa 4 lata w liceum ogólnokształcącym i 5 lat w technikum.

4 lub 5 lat zdobywania wiedzy, trudnych tematów, zapamiętywania dat, rozwiązywania zadań.

Wydaje się, że człowiek nic nie jest w stanie zapamiętać na dłużej, a tu trzeba się przygotować do zdania najważniejszego na progu dorosłego życia egzaminu. Do matury.

Do matury, która ma otworzyć przed młodym człowiekiem drzwi do świetlanej przyszłości, dać możliwości na rozwój kariery, dostatnie, ciekawe życie.

Już na rok przed maturą nauczyciele, rodzice i sami uczniowie zaczynają o niej myśleć intensywnie.

Uczniom wciąż przypomina się o tym ze to już, że niebawem, że to ważne, że nie ma żartów.

A uczniowie w znaczącej większości żyją z przeświadczeniem, że nic nie pamiętają.

Co oczywiście nie jest prawdą, ale w tym, żeby mogli się o tym przekonać oni sami, potrzebna im jest pomoc.

Pomoc w przygotowaniu do matury jest na wyciągnięcie ręki


Dziś możliwości jest całe mnóstwo i każdy z uczniów może znaleźć najlepszy dla siebie sposób a przygotowanie się egzaminu maturalnego.

Jedni będą przygotowywać się samodzielnie w oparciu o własne notatki.

Inni skorzystają z pomocy nauczycieli lub korepetytorów.

Inni jeszcze wykorzystają powstające, jak grzyby po deszczu platformy edukacyjne.

Będą również tacy, którzy zechcą skorzystać z kompendiów wiedzy w tradycyjnej, książkowej formie.

I dla tych ostatnich właśnie przeznaczona jest pozycja zatytułowana ”teraz matura z księgarni internetowej” wydawnictwa Nowa Era.

Poszczególne przedmioty w osobnych zestawach:

– vademecum

– zadania i arkusze maturalne

– pakiety

W zależności od stopnia przygotowania można skorzystać z jednej pozycji lub wybrać tę, która będzie najbardziej przydatna dla ucznia.


Nie taka matura straszna, jak ją malują


Teraz matura” jest skonstruowana w taki sposób, żeby każdy uczeń mógł samodzielnie, w jak najbardziej komfortowy sposób przygotować się do egzaminu.

Jest skomponowana zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pozycja ”Zadania i arkusze maturalne” zawiera zadania Komisji, co pozwala wyeliminować zaskoczenie na samym egzaminie.

Uczeń po prostu wie czego może się spodziewać.

Może się również zapoznać ze strukturą samego arkusza egzaminacyjnego.

Z tą publikacją uczeń ma możliwość szybkiego powtórzenia wiadomości z danego przedmiotu.

Wie, jak wykorzystać przyswojoną wiedzę w zadaniach.

Potrafi poradzić sobie z materiałami źródłowymi, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Z ”Teraz matura każdy” uczeń systematyczne ma możliwość kontrolowania swoich postępów w przygotowaniach do matury i wyeliminowania niepotrzebnego stresu.