Wiersz - Co chlubą jest twoją człowieku

Szymon Lambert włącz .


Wiersz - Co chlubą jest twoją człowieku

Co chlubą jest twoją człowieku
Czym pysznisz się tak nieustannie
Żyjesz w swych grzechach od wieków
Nieświadom tego żeś na dnie
Nie lubisz by ktoś tobą rządził
Sam jesteś sterem żeglarzem okrętem
Bacz byś w zamysłach nie zbłądził
Aby twe życie nie było przeklęte
Niosą cię wody nieznane zdradliwe
Nie widzisz kresu swej drogi
Gdy czasy nadejdą burzliwe
Do kogo zawołasz w dzień trwogi
Jest Ktoś kto cię widzi i kocha
Ktoś pragnie przejąć twój ster
Poprowadzić drogą żywota
I wyjaśnić istnienia sens
Zwróć ku Niemu oblicze swoje
Bóg wierny jest, sprawiedliwy
On wszystkie winy odpuści twoje
I będziesz z Nim wiecznie szczęśliwy

Szymon Lambert

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach