W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


To On

Bóg dał nowe życie
Nowe serce
I twarz
On dał mi pragnienie
Uwielbienia Go
On dał radość wielką
Wszelką pustkę
Zabrał Jezus
Pokój wlał
Zna twe imię
Po imieniu woła cię
Przyjdź do Niego
Po zwycięstwo
Bo On
Daje wolność
Uzdrawia
Ochrania cię
Kocha jak nikt
To On
Jezus Chrystus
Zabiera grzech
Przebacza winy twe
Oddala oskarżenie
Ratuje cię
Walczy za ciebie Sam
To On
Tak cię kocha
Że z miłości oddaje życie Swe
Za ciebie