W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Wszystko ma swój czas

Jest czas
Który nie powtarza się drugi raz
Jest czas
Na wszystko
Czas na radość
I czas na łzy
Czas na śmiech
I czas na serca ból
Jest czas, by głosić piękne słowa
By czynić wspaniałe rzeczy
Jest czas
Kiedy smutek serce dręczy
Jest czas, kiedy ty
Pełen zaparcia i entuzjazmu
Do przodu biegniesz
Wciąż w dal
I nikt cię nie może zatrzymać
Jest czas, kiedy usiądziesz
W zamyśleniu
I chcesz sam być
Jest czas, kiedy nic nie mówisz
Tylko dusza krwawi i płacze
I tęskni do przedsionków Pana
I pragnie obecności Ojca
I pragnie powstać
I sił nie tracić
Jest czas
Kiedy bardzo pragniesz
Lecz Jezus mówi: ?Poczekaj?
Na wszystko jest czas
Na radość
Na znój
I odpocznienie
Wszystko ma swój czas