W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji


Dla Ciebie

dla Ciebie moje pragnienia
dla Ciebie moje skryte marzenia
dla Ciebie, Panie
dla Ciebie mój krzyk i mój płacz
dla Ciebie mój lęk i strach
dla Ciebie śpiewam
dla Ciebie skaczę z radości
dla Ciebie...
dla Ciebie mój uśmiech
dla Ciebie radość moja co dnia
dla Ciebie...
moja noc i mój dzień
dla Ciebie mój smutek i żal
dla Ciebie moje dążenia
dla Ciebie zaufanie i oddechu tchnienia
więc wszystko co mam, Panie
dla Ciebie jest...
bo wszystkim, czym żyję
do Ciebie należy i Twoim jest