W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji


Nie upadaj

(Tatusiowi)

Nie upadaj
strach nie zniszczy cię
Powstawaj
Ból nie przygniecie cię
Ręce swe do góry wznieś
Pan, twój Bóg podeprze je
zbolałe kolana oddaj Mu
Pan wyprostuje je
swój krzyk do nieba nieś
On nie zostawi cię
A teraz idź
choćby ostatkiem sił
choćby przez rozpacz i łzy
idź!
nie upadniesz choćbyś przestał na chwilę
choćbyś miał w sercu goryczy tyle
biegnij!
nie złamiesz się
nie trać nadziei
ku niebu swój wzrok skieruj
i walcz
zmierzając do celu