W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji


W ciszy

Czasami wystarczy czyjś jeden uśmiech
By zrozumieć
Że życie może mieć prawdziwy sens
Czasami wystarczy czyjś jeden ciepły oddech
By zobaczyć
Że nie jesteś sam
Czasami potrzeba chwili wyciszenia
Spokoju
By duszę ukoić
By myśli własne odgadnąć
Sens w bezsensie odnaleźć
Piękno niewidzialne dostrzec
Miłości dotknąć
Może maleńkiej
Bezradnie płaczącej
Czasami potrzeba ciszy
By pragnienia najgłębsze zrozumieć
By innych dobrem leczyć
Miłością dotykać
Uśmiechem pocieszać?