W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Kimże jest człowiek

Trudno jest
Zrozumieć pewne chwile
Których się boisz
Lecz, które po prostu są
Trudno jest
Pokonać strach
Który budzi każdą troskę
Wtedy myślisz
Że się oddalasz od Jezusa
Że jesteś pusty
Że w pewnym momencie zawiodłeś
Coś zaniedbałeś
Czegoś nie dopatrzyłeś
Zostajesz ty
I On
Dla Niego jesteś
Kimś wyjątkowym
Zawsze bliskim
On nigdy z Ciebie nie zrezygnuje
Choć wciąż zawodzisz
Choć wciąż się Go zapierasz
Choć wciąż jesteś nieposłuszny
Lecz On
Jest wciąż pełen miłości co Ciebie
Jest wciąż cierpliwy
Wciąż Cię kocha
A ty?
Kimże jest człowiek, że go tak cenisz
I że nań zwracasz uwagę?