W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


To jest przyjaźń

Być przyjacielem
to o wiele więcej
niż wspólna wędrówka
przez aleje i ulice
niż wspólna przygoda
zimową porą
niż spotkanie po latach...
być przyjacielem
to o wiele głębiej
niż opowieść
o swoich tajemnicach
zwariowanych pomysłach
potrzebach
zmartwieniach
być przyjacielem
to o wiele więcej
niż wspólny spacer w południe
niż wędrówka w blasku księżyca
niż podążanie krok w krok
tymi samymi śladami
lecz to jest przyjaźń:
umieć dostrzegać dobro i piękno
potrafić dzielić to z drugim człowiekiem
prosić o przebaczenie
przebaczyć i o tym zapomnieć
bo przyjaźń to dawać ponad miarę
bo przyjaźń to dawać, nie oczekując nic
w zamian
nie wciąż brać
lecz obdarowywać
to jest przyjaźń:
uszczęśliwiać drugiego
darząc go
miłością