W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji


Pasterz

Są chwile, kiedy wszystko zawodzi
Są chwile, kiedy wszystko wydaje się bez znaczenia
Wiem, że mój przyjaciel Jezus
Jest blisko
Mogę z Nim rozmawiać
Śpiewać dla Niego
On trzyma mnie na rękę
Daje radość
Nawet z najmniej ważnych rzeczy
Nie chcę żyć bez Niego
Bez Niego nie przetrwam
On mi daje siłę każdego dnia
Jest moim Pasterzem
Tarczą
Schronieniem
Jest moim Pasterzem
Który swe owce prowadzi
Na zielone łąki
Gdzie mogę
Odpocząć