W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Wolna jestem

Panie, wiesz, kocham Cię
Przyjacielu mój
Jesteś dobry
A Twój Duch napełnia mnie
Każdego dnia
Wolna jestem
Każdego dnia, Panie mój
Wolna jestem
Dar wielki to
Łaska Twa przepełnia mnie
Wolna jestem - Tyś życie dał
Miłość Twa
Dotyka mnie
Panie, wiem, miłość Twa
Wciąż wypełnia mnie
Pokój Twój daje mi tyle sił
By żyć każdego dnia
Ojcze mój, dzięki
Za miłosierdzie Twe
Boże chcę wielbić Cię
Wciąż za Tobą biec
Przy Tobie trwać
Każdego dnia
Panie, mój Królu
Tyś Bogiem moim jest
Wolna jestem
Tyś życie dał
Łaska Twa
Otacza mnie