W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Kim jesteś

Kim jest Ten, Którego ciemność nie przemogła?
Kim jest Ten, co zrywa pęta z twojej duszy i ciała?
Kim jest Ten, co wyprowadza z niewoli na wolność?
Kim jest Ten, Który objawia sens w bezsensie?
Kim jest Ten, Który koi twój ból i strach?
Kimże jest Ten, Któremu nikt nie dorówna w swej wielkości?
Kim jest Ten, Który nadaje sens twemu życiu?
Kim jest Ten, Który Swą moc objawia w twej słabości?
Kim jest Ten, Który trzciny nadłamanej nie dołamie
A knota gasnącego nie dogasi?
Kim jest Ten, Który dał się zabić za ciebie?
Jego imię JEZUS!
To On wyzwolił cię z ciemności
To On podarował ci nowe życie
To On tak bardzo cię kocha
Że zmarł za Ciebie
Byś ty mógł być ocalony
Przed wiecznym
Potępieniem