W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Zapłaciłeś życiem

Jezu
Coś zmienił kierunek i bieg życia mego
Coś roztoczył nade mną Swą dłoń
Dłoń, która wywiodła mnie na wolność
Dłoń, która dała życie
Ocaliła
Która każdego dnia
Ochrania przed złem
Twój oddech, Panie
Tchnął we mnie życie
I odtąd me życie ma sens
Bo Ty zapłaciłeś życiem za mój grzech
Dałeś się upodlić
Bym mogła wolną być
Wolną od śmierci duszy mej
I wolną od grzechu
W życiu tym
Bo Ty oddałeś ciało Swe
By stać się Sam niewolnikiem
A mnie?
Na wolność wypuścić
I dziękuję Ci
Za krzyż, na którym wykrwawiłeś się
Za krzyż, gdzie zmarłeś
Za krzyż zwycięstwa
Za krew, która dała mi uwolnienie?