W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Nie musisz

(mojemu bratu Adasiowi)

Nie musisz budzić się co rano i czuć jak całe ciało ci ciąży
A dusza najbardziej
Nie musisz być smutny
Nie musisz być przygnębiony każdego dnia
I każdej nocy
Nie musisz stwarzać pozorów
Nie musisz być najlepszy
Nie musisz udawać
Nie musisz?
Nie musisz nienawidzić
Nie musisz wciąż atakować
Nie musisz się bać
Odczuwać lęku
Nie musisz czuć się zrezygnowany
Nie musisz czuć się odrzucony
Nie musisz?
Jeśli w swym życiu odnalazłeś Jezusa
Jezusa - który cię rozumie
Który słyszy każdy twój płacz i krzyk
Który zna ciebie lepiej niż ty sam
Który cię bezgranicznie kocha
Bez Niego zimno
Bez Niego nie ma szczęścia
Bez Niego troska serce rozrywa na części
A z Nim zapomnisz o ubóstwie
Zapomnisz o bólu
Bo On
Będzie twoim
Zwycięstwem!