W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Dlaczego??

Dlaczego upaść musiałam na dno??
Dlaczego skazić się dałam??
Dlaczego w szponach grzechu utknęłam
I nieczystości rozszarpać się dałam??
Dlaczego uciec sił nie miałam??
Dlaczego nieprawdę zasiałam
Choć zawsze kłamstwa się bałam??
Dlaczego me serce uwięzić dałam
I to co najcenniejsze z niego oddałam??
Dlaczego okraść mą duszę pozwoliłam??
Nie chciałam?
by grzech w przepaść mnie popchnął
nie chciałam?
by ograbił doszczętnie
nie chciałam zgubić mej drogi
by nie umieć powrotu odnaleźć 
więc dlaczego Ty jeden, Panie, dłoń mi Swą podałeś
gdy poraniona przez grzech w błocie leżałam?
Jak to jest, że podniosłeś mnie i obmyłeś
Nie pytając ?dlaczego??
Postawiłeś me nogi na skale
Dlaczego mi przebaczyłeś, Panie
Przecież Cię zdradziłam!
Dlaczego Jezu obroniłeś mnie i zdjąłeś kajdany
Pod których ciężarem złamałam swe nogi?
Dlaczego Twa miłość zdradzona
Wierną okazała się?
Nie pojmę Panie?
Lecz wiem, że przygarnąłeś Swe dziecko
Ponieważ tak bardzo je
Kochasz?
(10 czerwiec 2007r.)