W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji


Na oślep

Ciągle gonisz gdzieś
Biegniesz przed siebie
na oślep tak
nie znając drogi
nie znając sensu
gdzie warto pozostać
bo tak bardzo chcesz udowodnić
że jesteś silny i prawdziwy
nie oddychaj nicością
nie karm się nieprawdy czułością
nie pragnij w niej utonąć
jak latawiec do góry się wznieś
nie musisz udawać, że dobrze jest
gdy ukradkiem połykasz kropelki łez
pragniesz postawić swe stopy na skale
i niewzruszonym być
więc nie zamierzaj uciec tam
dokąd zmierza cały świat
spróbuj złapać w żagle wiatr
w ciszy przed burzą
nie rozpłyniesz się w deszczu
tylko z Jezusem
odetchniesz nadzieją
na lepsze jutro?
bo żyjesz?choć nie własną siłą?