W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji

Spis treści


Na oślep

Ciągle gonisz gdzieś
Biegniesz przed siebie
na oślep tak
nie znając drogi
nie znając sensu
gdzie warto pozostać
bo tak bardzo chcesz udowodnić
że jesteś silny i prawdziwy
nie oddychaj nicością
nie karm się nieprawdy czułością
nie pragnij w niej utonąć
jak latawiec do góry się wznieś
nie musisz udawać, że dobrze jest
gdy ukradkiem połykasz kropelki łez
pragniesz postawić swe stopy na skale
i niewzruszonym być
więc nie zamierzaj uciec tam
dokąd zmierza cały świat
spróbuj złapać w żagle wiatr
w ciszy przed burzą
nie rozpłyniesz się w deszczu
tylko z Jezusem
odetchniesz nadzieją
na lepsze jutro?
bo żyjesz?choć nie własną siłą?