W Cieniu skrzydeł Twoich - tomik poezji


Serce

Pytasz, co w moim życiu ważne jest??
Pytasz, po co żyję, i dokąd zmierzam??
Pytasz, jaki sens tworzy moje życie??
Jezus Chrystus!
To jedyna droga
By żyć i nie poddać się
By odnaleźć sens w bezsensie
By w smutku radość odszukać
W gęstwinie pozorów miłość rozpoznać
By nawet łzy smakowały jak szczęście?
To Jezus
Dał ukojenie na łzy
To On otarł każdą z nich
To On przebaczył każdy mój grzech
To On dał serce nowe
Które nową melodią śpiewa
W ciszy
W zgiełku
Zawsze
Bo mój Jezus
Wszędzie je słyszy