Wołałem do Pana - Wiersz

Dawid włącz .

Wołałem do Pana

Wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał,
posłał Słowo i uleczył mą dusze.

Wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał
i odmienił serce me.

Wołałem do Pana z oczami mokrymi od łez
i Pan mnie wysłuchał i osuszył oczy me.

Wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał
naprawił życie moje.

Wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał
i wyprostował drogi moje.

Wołałem do Pana a Pan milczał
bo rozdzielił nas grzech.

Wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał
wybielił grzechy me jak śnieg.

Wołałem do Pana i Pan mnie wysłuchał
i otworzył oczy me.

Wołałem do Pana i wołać nie przestanę.

Będę wielbił imię Świętego Izraela po wszystkie moje dni.

Będę głosił dzieła Jego i opowiadał o Jego łasce.

O krzycz duszo moja, śpiewajcie oczy me
bo wszechmogący Bóg osobiście odwiedził mnie.

 

Dawid

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach