Skała - wiersz

T. S. Eliot włącz .

Skała

Zawsze będzie Kościół i świat
i serce człowieka
drżące i trzepocące się między nimi
wybierające i wybrane,
dzielne, podłe, mroczne i pełne światła,
wahające się między bramą piekła i bramą nieba
i bramy piekła nie przemogą
ciemność teraz potem
światłość.
 

T. S. Eliot
 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach