Czego Ci życzyć? - wiersz

Ewa Thiele - Winckler włącz .

Czego Ci życzyć?

Pokoju głębi wśród ucisków świata,
i cichej siły, w dzień próby odpornej,
Miłości, co pochyla się nad nędzą brata,
Pokory, przed Bogiem ukorzyć się zdolnej,
Radości, co potrafi i przez smutku chmury,
Przebijać się zwycięsko jak promienie słońca,
Odwagi, której nie zmogą nawet trudów góry,
Gotowej do ofiary krwi gorącej,
Cierpliwości niezłomnej i niewyczepranej,
Co znosi słabości bliźnich, a nawet ich winy,
Wiary, co jak orzeł wzbija się skrzydłami,
Docierając do nieba i sprawia, że czyny,
które niemożliwe, będą możliwymi!


Ewa Thiele - Winckler

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach