List do kościoła w Smyrnie - Komentarz do Księgi Objawienia

KOMENTARZ DO KSIĘGI OBJAWIENIA

LIST DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE

(8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; (9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. (10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. (11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. (Obj. 2:8-11)

SMYRNA – ZARYS HISTORYCZNY

Smyrna była miastem położonym około 70 kilometry na północ od Efezu. Dzisiaj Smyrna jest nazwana Izmir i jest trzecim, co do wielkości miastem w Turcji, z populacją około 3 milionów ludzi (prawdopodobnie 100 tys. w okresie Nowego Testamentu).

Miasto to posiadało port. Jego położenie nadawało mu strategiczne znaczenie dla handlu pomiędzy Europą i Azją.

Smyrna została zniszczona VI wieku p.n.e., przez Alyattesa, króla Lidii, i praktycznie przestała istnieć na przełomie trzech wieków.

W 4 wieku p.n.e. Aleksander Wielki wydał rozporządzenie jednemu, ze swoich generałów Lizymachowi, by zbudował silne, dobrze zorganizowane miasto, najpiękniejsze w regionie. Pod panowaniem Greków, Smyrna stała się jednym z najbardziej nowoczesnych miast tamtego okresu.

Smyrna znalazła się pod kontrolą imperium rzymskiego od 27 roku p.n.e. Aż do 324 n.e. miasto cieszyło się wielkim materialnym dobrobytem. Za czasów panowania cezara Tyberiusza miasto zostało prawie kompletnie zniszczone przez trzęsienie ziemi. Odbudowane przez Marka Aureliusza. W 378 roku kolejne trzęsienie ziemi zrujnowało miasto, po czym ponownie zostało odbudowane.

Smyrna była miejscem wielu pogańskich kultów i wierzeń. U podnóża góry była postawiona świątynia ku czci greckiego boga Zeusa – ojca bogów. Znajdowały się tam również kaplice poświęcone Apollowi – bogowi słońca, Afrodycie – bogini miłości i piękna, Asklepiosowi – opiekunowi medycyny. W centrum miasta znajdował się pomnik ku czci Posejdona – boga morza i pomnik Demeter – bogini płodności, rolnictwa i urodzaju. Głównym bóstwem czczonym tutaj była Kybele – frygijską boginię płodności, urodzaju.

Dodatkowo, obok poprzednich kultów Smyrnianie chętnie zaakceptowali kult cezara. W 196 roku p.n.e. zbudowano tu świątynię Dea Roma, bogini Rzymu. Natomiast w 26 roku n.e. w Smyrnie wzniesiono świątynię ku czci cezarowi Tyberiuszowi.

 

Nazwa kościoła:

Kościół w Smyrnie. Słowo „Smyrna” pochodzi od słowa Smurnaios. Jest to greckie słowo, które ma hebrajskie korzenie: Mur, co oznacza śmierć. W rzeczywistości jest to słowo Murrh, to znaczy mirra.

Głównym przeznaczeniem mirry było używanie przy balsamowaniu zwłok (Jan 19:39), oraz jako środek uśmierzający ból. Mirra wydaje swój charakterystyczny zapach poprzez „zgniatanie”. Zauważmy, że temat śmierci jest obecny przez cały ten list.

Była też jedną z trzech rzeczy, która została podarowana Jezusowi przy narodzeniu (symbol cierpienia i śmierci), oprócz złota i kadzidła (Mat 2:11).

Interesujące jest to, że w okresie Tysiącletniego Królestwa, ponownie będą darowane Jezusowi złoto i kadzidło, lecz nie mirra, ponieważ jego śmierć już dokonała się (Iz 60:6).

Była również podana Jezusowi do picia na krzyżu, zmieszana razem z winem (Mar 15:23).

 

Tytuł Jezusa:

(8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;

Tytuł, który Jezus wybrał: „pierwszy i ostatni, który był umarły”. Koncept śmierci jest obecny w tym liście przez cały czas.

W imperium rzymskim obowiązywał kult cezara jako boga. Rzym nie zakazywał poszczególnym narodom, wchodzących wkład imperium, czcić własnych bogów, jednakże wymagał wielbienia cezara, jako boga nad bogami. Było to posunięcie, przede wszystkim polityczne, mające na celu utrzymać rozległe i różnorodne narodowo i kulturowo imperium w jedności. Wielbienie cezara było przymusowe. Każdego roku Rzymscy obywatele musieli spalić kadzidło na ołtarzu i wyznać publicznie, że cezar jest najwyższym władcą. W odpowiedzi na to, otrzymywano formalny certyfikat potwierdzający czyn poddania cezarowi. Kult cezara był całkowicie zaakceptowany w Smyrnie. Praktyki te stanowiły prawdziwe wyzwanie dla chrześcijan. Wielu z nich odrzuciło poddanie się temu nakazowi i kończyło swoje życie ukrzyżowaniem lub będąc rozszarpanym przez dzikie zwierzęta na arenach.

 

Pochwały:

(9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Jezus mówi tutaj, że zna ich pracę i ich ucisk. Mówi im ponadto, że pomimo tego, że oni sami myślą o sobie, że są biedni, tak naprawdę są bogaci. Jedną z przyczyn ich cierpienia oprócz prześladowań było ubóstwo, które było związane z decyzją odrzucenia aktu uwielbienia cezara, jako boga.

Kim są „ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są” i „bluźnią” (Obj. 2:9)?

Musimy uświadomić sobie to, że wczesne prześladowania chrześcijan pochodziły od Żydów, a nie od Rzymian. Prześladowania chrześcijan przez Rzymian przyszły nieznacznie później.

Zapis prześladował pierwszych chrześcijan przez Żydów:

- Antiochia – Dz. 13:50
- Ikonium (Konya) – Dz. 14:2,5
- Lystra – Dz. 14:19
- Tesaloniki – Dz. 17:5

Bluźnierstwo Żydów?

Żydzi uważali Jezusa, jako poczętego z nieprawego łoża (Maria nie była żonata w czasie, zajścia w ciążę). (Jan 8:44)

Bluźnierstwo tych, którzy nie są Żydami, może odnosić się również do „chrześcijan”, którzy wyznają doktrynę, że Kościół zastąpił Izrael. Doktryna nazwana „teologią zastępczą” zakłada, że teraz Kościół jest „duchowym Izraelem”, ponieważ Bóg odrzucił Izrael z powodu ich wyparcia się Jezusa. Doktryna ta jest bardzo szkodliwa, gdyż czyni z Boga kłamcę, unieważniając i wypaczając przymierze Boga z Izraelem. Apostoł Paweł przez trzy rozdziały w liście do Rzymian, argumentuje, że Bóg nie skończył z Izraelem (Rzym 9, 10, 11). Bardzo wcześnie w historii Kościoła, Kościół zaczął być antysemiczny. Było to tragiczne dla Żydów, którzy zaczęli być prześladowani przez ludzi nazywających siebie „chrześcijanami”. Również okazało się to tragiczne dla chrześcijan, ponieważ utrąciliśmy nasze „żydowskie” korzenie.

 

Wezwanie:

(10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

Zauważmy, kto stał za prześladowaniami, które przyszły na kościół w Smyrnie: „diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia …”.

Jak rozumieć zwrot „będziecie w udręce przez dziesięć dni”?

Termin „10 dni” występuje miejscami w Biblii jako określenie krótkiego odcinka czasu. (Ks. Rodz. 24:55; Job 19:3; Dan 1:12) Jednakże jest jeszcze inna możliwość interpretacji tego terminu.

 

DZIESIĘĆ DNI„:

54-68  Neron (ten, który ukrzyżował Piotra nogami do góry; ściął głowę Pawłowi)
95-96  Domicjan (za jego dni Jan został skazany na wygnanie)
104-117  Trajan (Ignacy, biskup Antiochii, rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom na igrzyskach)
161-180  Marek Aureliusz (igrzyska gladiatorów; Polikarp, biskup Smyrny spalony na stosie)
200-211  Septymiusz Sewer (zabił Ireneusza z Lyonu)
235-237  Maximinus
249-251  Decjusz
257-260  Walerian
270-275 Aurelian
303-313  Dioklecjan (najgorszy ze wszystkich)

Powyższa lista przedstawia dziesięciu cezarów Rzymu za panowania, których wydarzyły się zamierzone prześladowania chrześcijan. Razem daje to 250 lat. Niektórzy nauczyciele Biblii uważają, że te 10 dni odnosi się do tego okresu 250 lat.

PRZEŚLADOWANIA Z RĄK RZYMIAN

Choroby przyniesione z wojen z Partami doprowadziły do wielkiej dewastacji w Rzymie. Ponadto wylewy rzeki Tyber doprowadziły do zatopienia wielu składów ze zbożem. W konsekwencji Rzym nawiedziła klęska głodu i zaraza.

Chrześcijaństwo – jako nielegalny, podziemny ruch – okazał się dla polityków wygodnym „kozłem ofiarnym”, który można było obarczyć winą za te wydarzenia. W konsekwencji tego chrześcijaństwo stało się przestępstwem. PIĘĆ MILIONÓW CHRZEŚCIJAN ZOSTAŁO ZAMORDOWANYCH W TAMTYM OKRESIE.

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”. Korona życia dla tych, którzy cierpieli z powodu Jezusa i wytrwali do końca (Jak 1:12; Obj. 2:10)

 

OBIETNICA DLA ZWYCIĘZCY

(11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

Obietnica, którą Jezus daje tym, którzy wytrwają przy nim: „Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci”.

Zauważmy:

- Jeżeli urodzisz się raz – umrzesz dwa razy.
- Jeżeli urodzisz się dwa razy – umrzesz raz.

Ludzie, którzy urodzili się dwa razy, to ci, którzy oprócz fizycznych narodzin przeżyli również duchowe narodziny. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i autentycznie powierzyli mu swoje życie rodzą się na nowo z Ducha Świętego. O tych Jezus mówi, że umrą tylko raz, to znaczy fizycznie, nie ponosząc śmierci duchowej.

Śmierć duchowa nie oznacza końca egzystencji, jest ona wiecznym oddzieleniem od Boga (w miejscu zwanym piekłem).

 

ZASTOSOWANIE LISTU

 

Zastosowanie do kościołów:

Wielu uważa, że ostatecznie prawdziwy kościół chrześcijański będzie musiał zejść do podziemi z powodu prześladowań, które przyjdą między innymi od instytucjonalnego kościoła.

 

Zastosowanie osobiste:

Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą„. (2 Tym 3:12)

 

PROROCZE ZNACZENIE:

Smyrna reprezentuje prześladowany kościół.

Zauważmy, że Jezus nie wypowiedział żadnego negatywnego słowa wobec kościoła w Smyrnie.

 


Zamieszczone (za zgodą autorów) w tym miejscu art. pochodzą ze strony Jeszua Mesjasz nadchodzi.

 

Autorzy o sobie:

Podstawowym celem witryny „Jeszua Mesjasz Nadchodzi” jest pomóc chrześcijanom w zrozumieniu proroczego przesłania Biblii.

Znaczna część zawartej tutaj treści poświęcona jest islamowi. Związane jest to z tym, że – jak wierzymy – islam pełni istotną rolę w scenariuszu czasów ostatecznych. Jakkolwiek, wszelkie materiały dotyczące islamu, w żadnym wypadku nie są zamierzone w celu wzbudzania wrogości względem muzułmanów. Pragniemy pomóc chrześcijanom zrozumieć islam z biblijnego punktu widzenia, a poprzez to wyposażyć ich do wypełnienia obowiązku Wielkiego Posłannictwa, aby „czynić uczniami wszystkie narody” (Mat 28:19-20), co odnosi się również do narodów muzułmańskich.

Innym powracającym tutaj tematem, będzie Izrael. Żyjemy w czasie, gdzie wrogość względem Izraela przybiera na nowej sile, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i religijnej, również ze strony chrześcijan. Dlatego też bardzo istotne jest przedstawianie biblijnej perspektywy odnośnie Izraela oraz Bliskiego Wschodu.

Podane na tej witrynie interpretacje nie pretendują do miana jedynych właściwych. Celem naszym jest przede wszystkim zachęcenie czytelnika do przeprowadzenia własnych analiz i wyciągnięcia własnych wniosków.

Witryna ta jest niezależnym projektem i nie jest własnością żadnego z kościołów czy wspólnot.

Treści przedstawiane przez nas mieszczą się w ramach nurtu protestanckiego.