Kazanie - Błogosławieni, którzy się nie zgorszą

Bartosz Sokół włącz .

Błogosławieni, którzy się nie zgorszą

Dużo mówimy o obecności Boga, ale co począć z Bogiem nieobecnym? Z Chrystusem, który uzdrawia jednego chorego, tylko po to, aby chwilę później opuścić chyłkiem szpital?


Co począć z Bogiem uporczywie milczącym, będącym zawsze gdzieś obok, ale nigdy tutaj? Okazuje się, że Boga nie można zamknąć w złotej klatce teologicznych przekonań. W żaden sposób nie przypomina komputera, który po wprowadzeniu określonej komendy, zawsze zachowa się w ten sam sposób. Niewytłumaczalny, niezgłębiony, nieprzewidywalny. Zapraszający Kościół w ciemną noc wiary, z przekonaniem, że błogosławiony jest ten, kto się nim nie zgorszy. O uporczywej nieobecności Boga i jej konsekwencjach podczas chrześcijańskiej podróży wiary mówi Bartosz Sokół podczas konferencji Pokochać Boga (2014).
Bartosz Sokół

Kazanie zaczerpnięto ze strony Należeć Do Jezusa

http://nalezecdojezusa.pl/

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach