Kazanie - Stwórca

Paul Washer włącz .

Stwórca

Obejrzyj lub przeczytaj poniżej.

 

Gniew Boży czeka ludzi dlatego, że "to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił". Kiedy ktoś mówi do mnie, że jest ateistą, muszę zdecydować: wierzyć mu, czy wierzyć Biblii. Biblia mówi, że On nie jest ateistą. Biblia mówi, że Bóg objawił mu Swoją obecność. Bóg nas stworzył! Dowody na istnienie Boga są wokół nas. Wiesz o jednym prawdziwym Bogu, dlaczego więc uciekasz? Czemu jest ci Ona tak obojętny? Jak to możliwe, że jest On dla ciebie malutką, nic nie znaczącą częścią twojego życia? To zupełne szaleństwo.
"Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę." Chcę, żebyś to zrozumiał. Jest w tobie coś, co stale wykrzykuje: tak, jest Bóg, a ty wiesz kim On jest. Bóg świadczy twojemu sercu o tym, że istnieje, ale ty nie słuchasz. Wychodzisz na łono natury i wszędzie widzisz świadectwo: to Bóg krzyczy do ciebie. Mówi On: "Znasz mnie, znasz Tego, który to wszystko stworzył. Przyjdź do mnie, zwróć się do mnie, nie bądź zgubiony". Niektórzy powiedzą: Bracie Paul, spoglądam na świat i widzę również wiele chaosu. Widzę ból , cierpienie i marność. Jest na to odpowiedź. Księga Rodzaju rozdz. 3. Bóg uczynił ludzi dobrymi i postawił ich w doskonałym świecie, ale kiedy człowiek sprzeciwił się Bogu, cały świat został skażony. W Księdze Rodzaju rozdz. 3 widzimy sąd Boży na upadłych ludzi. Czytamy tam, że mężczyzna będzie pracował i trudził się w mozole. Panowie, czy kiedykolwiek doświadczyliście tego? Studenci, czy doświadczyliście tego? Studiujecie by uzyskać stopnie naukowe, ale od czasu do czasu wstajecie rano i czujecie się zupełnie puści. Wszystko wygląda na bezużyteczne i pozbawione sensu. Zastanawiasz się nawet po co żyjesz. A niektórzy z was, starsi mężczyźni: pracujecie i trudzicie się, ale nic nie idzie dobrze. Z całych sił usiłujecie do czegoś dojść na tym świecie, usiłujecie znaleźć cel, tylko po to by przejść na emeryturę w sypialni, będąc zmęczonymi wyczerpanymi. Wszystkie marzenia waszej młodości odeszły, a wszystko co robicie to praca i staranie się przetrwać. Nawet wy, którzy odnosicie wielkie sukcesy czasami uświadamiacie sobie, że to wszystko jest nic nie warte, a wy czujecie się puści i zagubieni. Co się dzieje? Powiem wam. To nie tylko sąd Boży, to miłosierdzie Boże. Za każdym razem kiedy idziesz do pracy i doświadczasz samej frustracji, to krzyk Boga, który mówi: "Jesteś upadły, upadły, upadły! Jesteś zepsuty, grzeszny, oddzielony ode Mnie, potrzebujesz Zbawiciela! Potrzebujesz Mojego Syna". Księga Rodzaju mówi również, że  z powodu grzechu kobieta będzie doświadczać wielkiego bólu rodzenia. A według mojej żony to straszny wyrok. Ale to również jest miłosierdzie Boże. Przez każdy ból rodzenia Bóg krzyczy do ciebie: "Jesteś upadła, upadła, upada, sama potrzebujesz Zbawiciela". Bóg nie krzyczy o twoim grzechu tylko po to, byś się czuł okropnie. Bóg nie mówi o twoim zgubieniu, byś taki pozostał. Bóg mówi ci o zgubieniu i grzechu, abyś przyszedł do Zbawiciela. On zostawił Swoje ślady wokół ciebie, byś wiedział, że On cię stworzył. Włożył On Swoje Prawo do twojego serca, abyś znał Jego wolę. Dał ci też sumienie, które za każdym razem kiedy łamiesz Jego Prawo krzyczy do ciebie: "Jesteś grzeszny, grzeszny, grzeszny!" Otoczył cię On pięknem stworzenia i za każdym razem jak na nie patrzysz, widzisz, że Bóg istnieje. Bóg, który jest dobry, Bóg który jest piękny, Bóg, który chce i może zbawić. Posyła On czasami głosiciela albo traktat biblijny albo inną rzecz, aby powiedzieć: Proszę, posłuchaj: dlaczego wybierasz śmierć? Bóg nie ma upodobania w śmierci złego. Zwróć się do Niego. "Zwróćcie się do Niego wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione". Bez Niego nie macie niczego. Ci z was, którzy jesteście młodzi, wy silni młodzi mężczyźni, już niedługo będziecie tak słabi, że trzeba was będzie zanosić do łazienki. Wy, piękne młode dziewczęta, już niedługo będziecie okropnie brzydkie i nikt nie będzie was chciał! Ci z was, którzy jesteście bogaci, wasze bogactwo zepsuje się. Odkupienie duszy człowieka jest tak drogie, że żadne bogactwo nie wystarczy, by kupić sobie zbawienie. Wy, którzy ufność pokładacie we własnych zasługach i dobroci, wy, którzy myślicie, że jesteście wystarczająco dobrzy by stanąć przed Bogiem: w dzień sądu zobaczycie, że wszystkie wasze dobre uczynki były jak splugawione szmaty, które nie mogą dać wam zbawienia. A ci z was, którzy chlubicie się własnym kościołem i waszą religią odkryjecie, że ani wasz kościół ani wasza religia nie mogły dać zbawienia. Pomyśl o swoim życiu, pomyśl o swoim grzechu, czy nie jest prawdą, że miałeś myśli tak grzeszne, że nie powiedziałbyś o nich swojemu najbliższemu przyjacielowi? Czy nie jest prawdą, że uczyniłeś tak haniebne rzeczy, że gdyby inni dowiedzieliby się o nich, wybiegłbyś z tej wioski i nigdy byś się tu nie pokazał? Wiesz , że to prawda! Zrobiłeś to, zgrzeszyłeś myślami i słowami. Gdyby nawet twój najlepszy przyjaciel dowiedział się o tym co powiedziałeś o nim lub o niej, przestałby być twoim najlepszym przyjacielem. Jesteś grzeszny. Jesteś upadły, upadły, upadły! Jesteś zepsuty, grzeszny, oddzielony od Boga, potrzebujesz Zbawiciela.

 

 

 

 

Paul Washer

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach