Wykłady - Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej

Paul Washer włącz .

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej

 

 

Paul Washer

 

 

..."Jak małżonek, żona, może być użyta jako narzędzie do zmiany życia swojego męża? Dobrze jest kiedy jako żona pragniesz zmaiany życia swojego męża. I możesz być narzędziem tej zmiany. Ale musisz to zrobić we włąściwy sposób: musisz postąpić biblijnie."...

..."Ale jeśli prezentujesz mu przemienione, podobne do Chrystusa życie, Duch Święty użuje tego, aby go przekopnać. Tu jest powiedziane, że zostaną pozyskani, wygrani bez słowa, dzięki postępowaniu, zachowaniu swoich żon."...

..."Wczoraj wyjaśniłem, że Biblia naucza, iż mą powinien kochać swoją żonę i kłaść swoje życie za nią."

Opcja napisów musi być włączona w okienku przeglądania. Sugeruję przeglądanie w opcji Full Screen - większy rozmiar napisów.

 

Cz. 1

 

Cz. 2

 

Cz. 3

 

Cz. 4

 

Cz. 5

 

Cz. 6

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach