Kazanie - Zrodzeni z Ducha mają Pokój Boży

Siergiej Niczytajło włącz .

Zrodzeni z Ducha mają Pokój Boży

 

 

S. Nieczytajło

 

 

Rzym. 6:3-7
Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach