Kazanie - Kiedy Bóg nas słucha i odpowiada...?

Mirosław Kulec włącz .

Kiedy Bóg nas słucha i odpowiada...?


  Mirosław KulecMirosław Kulec - pastor Zboru Zielonoswiatkowego w Chełmie.
Był misjonarzem w Estoni i w Rosji.
Zakładał zbory w więzieniach. Wygłasza ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywierają duży wpływ na postawy ludzi.
 

 Kazanie dzięki uprzejmości zboru "Chrześcijańska Społeczność" w Brzegu. 

"Jego wizyta nie była planowana więc sam Bóg to sprawił. Wierzymy, że Pan poprzez brata Mirka chciał coś powiedzieć do naszej społeczności. "

 


- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach