Kazanie - Zawiedziony Bogiem

Mirosław Kulec włącz .

Zawiedziony Bogiem


  Mirosław Kulec

Mirosław Kulec - pastor Zboru Zielonoswiatkowego w Chełmie.

Był misjonarzem w Estoni i w Rosji.

Zakładał zbory w więzieniach. Wygłasza ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywierają duży wpływ na postawy ludzi.

     
Cytat z mojego ulubionego pisarza - Luis`a
"... Modlitwa to nie maszynka, nie magia, nie porada, jaką oferujemy Bogu w tym co ma zrobić.
Jeszcze gorzej jest gdy myślimy o tych, którzy otrzymali to o co prosili jak o Bożych ulubieńcach mających znajomość przed tronem. Niespełniona prośba Jezusa w Getsemane pokazuje nam dość w tej sprawie. Bóg nie lekceważy tych którzy mu służą. Ten, który służył Bogu najlepiej,to On zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił!"

To nie tak.
Od siebie dodam że czasem wydaje mi się, że im bardziej go kochamy tym w trudniejsze miejsca bitwy nas posyła.


www:  http://www.domnaskale.pl

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach