Kazanie - Wolność w Chrystusie

Georg Tumanok włącz .

Wolność w Chrystusie

      - posłuchaj  (czas trwania 1 godz. 62 minuty, wielość pliku 14 Mb)


  
     
Georg Tumanok - pastor

Zakładał zbory w więzieniach za wschodnią granicą. Wygłaszał ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywieraja duży wpływ na postawy ludzi.- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach