Kazanie - Pytania i odpowiedzi

Georg Tumanok włącz .

Pytania i odpowiedzi

 - posłuchaj  (czas trwania 1 godz. 92 minuty, wielość pliku 21 Mb)
         

  
Georg Tumanok - pastor
Zakładał zbory w więzieniach za wschodnią granicą. Wygłaszał ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywieraja duży wpływ na postawy ludzi.

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach