Kazanie - Jeśli głos usłyszycie

Georg Tumanok włącz .

Jeśli głos usłyszycie

- posłuchaj  (czas trwania 1 godz. 44 minuty, wielość pliku 10,1 Mb)  
Georg Tumanok - pastor
Zakładał zbory w więzieniach za wschodnią granicą. Wygłaszał ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywieraja duży wpływ na postawy ludzi.

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach