Kazanie - Dajcie się obrzezać

Georg Tumanok włącz .

Dajcie się obrzezać

cz. 1
 
cz. 2
   

Georg Tumanok - pastor
Zakładał zbory w więzieniach za wschodnią granicą. Wygłaszał ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywieraja duży wpływ na postawy ludzi.

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach