Kazanie - Bracia Święci

Georg Tumanok włącz .

Bracia Święci  

Georg Tumanok - pastor
Zakładał zbory w więzieniach za wschodnią granicą. Wygłaszał ciekawe i bezkompromisowe kazania, które wywieraja duży wpływ na postawy ludzi.
- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach