Kazanie - Nowe Narodzenie

Wiktor Tkaczuk włącz .

Nowe Narodzenie

Kazanie wygłoszone w chrześcijańskim zborze  "Dom Chleba"

 

 

Wiktor Tkaczuk

        "... Czasem, gdy rozmawiam z jakąś Siostrą o postępowaniu jej męża, ona mówi: Wiesz, wątpię czy on jest w ogóle Odrodzonym człowiekiem. Jak to wytłumaczyć: wychował się w Zborze, jest członkiem Zboru, uczsetniczył regularnie w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Jak to wyjaśnić? I rzeczywiście, jakoś to dziwnie wygląda gdy z kimś rozmawiasz - to pytania pozostaje otwarte: Czy jest to człowiek Odrodzony? A jeśli Narodził się na Nowo, gdzie to się wszystko podziało? Dlatego, że jest to głęboko nie Odrodzona osoba, tj. nie Odnowiona osoba. Dlatego modląc się i myśląc o tym, zechciałem się podzielić tą myślą. Posługujemy się takimi dwoma pojęciami: Nawrócenie i Odrodzenie - Nawrócenie się do Boga i Odrodzenie wnętrza.  Nawrócenie jest to ..."

cz. 1cz. 2


cz. 3


cz. 4


cz.5

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach