Kazanie - Duchowa Walka

Aleksander Szewczenko włącz .

Duchowa walka

          "... Służy się zawsze większemu - wierzę w to dosłownie. Wiem, że w Świecie Duchowym, Bóg właśnie tak porządkuje te sprawy. Służą zawsze Mniejsi i służą zawsze Większym. Boga zawsze interesował naród - nie oddzielni ludzie aby zbudowali sobie piramidę, kosztem innych i podnieśli swój osobisty image - zachowaj nas Panie od takiego zbłądzenia!
     Jeśli usługuję - rozumiem, że jestem sługą, postawionym przez Boga, by służyć ludziom. Modlić się za nich, wstawiać się za nimi, błogosławić Objawieniem lub Słowem. Wcześniej czytając Biblię - rozumiałem, że Mojżesz to był wielki człowiek, lider bo Bóg mu powierzył 3 miliony ludzi. Z czasem jednak zacząłem pojmować, że Mojżesz - to sługa! Największy sługa jakiego Bóg mógł tylko znaleźć spośród 3 milionów ludzi. Był to jedyny człowiek, o którym Biblia mówi, że był "najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi". Był to jedyny człowiek, który mógł stać nie na górze jako prezydent, lecz na dole. Kogoś podobnego nie było w Izraelu, który potafiłby znosić wszystkie kaprysy narodu, wszelką duchową niegodziwość ich, wstawiać się za nimi modlić się - tylko Mojżesz. To jest prawdziwy pierwowzór usługującego..."

cz. 1
 cz. 2
 


cz. 3
 


cz. 4
 


cz. 5
 


cz. 6
 


cz. 7
 


cz. 8
 


cz. 9
 Aleksander Szewczenko

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach