Kazanie - Ukrzyżowanie drogą do zmartwychwstania

Aleksander Szewczenko włącz .

Ukrzyżowanie drogą do zmartwychwstania

  "... Rozumiemy najważniejszą prawdę. Nasz Duch należy do Boga. Już teraz. Wierzący nie trafia na sąd, ale przeszedł ze Śmierci do Żywota! Jezus, kiedy przyjdzie po raz drugi - powróci po oczekujących Go w Zbawieniu! I spotkanie to będzie nie na dworcu, czy lotnisku - to spotkanie  będzie na Niebie!
Ludzie różnie to wyjaśniają..."

  

 

Aleksander Szewczenko

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach