Świadectwo - Polski Job

Tadeusz Roliński (Polski Job) - świadectwo "Bóg dał, Bóg wziął"

 

"... Byłem poprawnym, wierzącym człowiekiem. Takim jakim dzisiaj jest te 80 czy 90 procent tak zwanych chrześcijan. Ludzi, którzy chodzą do kościoła i uważają siebie za porządnych chrześcijan. Taki byłem, ale tylko Bóg wiedział jaki byłem naprawdę. Chodziłem do zboru, modliłem się. Podnosiłem swoje ręce do góry, płakałem, płaciłem dziesięcinę,  udzielałem się w zborze...."

"... zaproszono mnie na spotkanie"

"... na każdej (kartce) było pytanie albo dwa. Ludzie mieli czas przygotować te pytania. "

"... i słyszałem dziwne pytania."

"... to jest ostatnie pytanie. I ktoś na tej kartce napisał: "Co byś zrobił dzisiaj, gdyby Bóg zabrał ci to co masz?". Nie miałem czasu żeby się nad tym zastanowić. I nie wiem dlaczego? Ale odpowiedziałem słowami męża bożego Hioba: Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie uwielbione imię Pańskie. "

"..."

Job. 1:21
21. I rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.
(BW)
- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach