Kazanie - Bycie zajętym a relacje z Bogiem i ludźmi

Paul Washer włącz .

"Przewartościujcie swoje priorytety, a wtedy nie będziecie mieli wiele problemu z czasem."

Paul Washer

 Paul Washer