Świadectwo - 24/7 - M. Zinn

Michael Zinn włącz .

Michael Zinn - 24/7 - Świadectwo nawrócenia - KPJCh"... i tego niedzielnego nabożeństwa nie da się oddzielić od służby w ciągu tygodnia, na rzecz rodziny, na rzecz sąsiadów , na rzecz bliskich, ojczyzny itd. Ponieważ, jeśli nie służymy Bogu przez sześć dni w tygodniu, to co my tu świętujemy w niedzielę? To, że mamy dobry humor? Że emocje nas poniosły? Że się pościskamy? Że się pouśmiechamy? (...) Kochani, życie w Chrystusie to jest coś więcej niż niedzielne nabożeństwo. Życie z Chrystusem to jest codzienne, cogodzinne świadectwo.(...) Niechaj twoje ciało, twoja dusza, wszystko czym jesteś - służy Bogu, ale codziennie, dzień i noc." - fragment

Michael Zinn

Poniżej umieszczamy świadectwo nawrócenia

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach