Wykłady - Dlaczego Izrael?

Willem J. J. Glashouwer włącz .

Czy Izrael jest wyjątkowym państwem? Czy naród żydowski jest wyjątkowym narodem? A Jerozolima - co z nią?
Odpowiedzi na te fascynujące i wciąż aktualne pytania udzielone są w dostępnym stylu, nie będzie więc sprawiało problemu wykorzystanie ich przy osobistym lub grupowym studium biblijnym. Autor rozważa nauczanie Biblii w kontekście aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zastanawia się nad rolą Palestyńczyków oraz miejscem islamu i próbuje odpowiedzieć na pytanie: Jakie ma to wszystko znaczenie dla Kościoła chrześcijańskiego. Przygląda się koncepcjom „teologii zastąpienia”, „wybrania” oraz „przymierza”, aby pokazać, iż Biblia popiera powrót narodu żydowskiego do Izraela. Wzywa Kościół do sprzeciwu wobec przejawów antysemityzmu oraz do wspierania pokoju i propagowania wizji przyszłości opartej na Piśmie Świętym.


14 studiów biblijnych

Wykład 1 - Bóg kocha Izrael

Wykład 2 - Przymierze

Wykład 3 - Ziemia obiecana cz. 1

Wykład 4 - Ziemia obiecana cz. 2

Wykład 5 - Jerozolima

Wykład 6 - Jerozolima i Islam

Wykład 7 - Izrael czy Ismael

Wykład 8 - Stare i nowe przymierze cz. 1

Wykład 9 - Stare i nowe przymierze cz. 2

Wykład 10 - Antysemityzm

Wykład 11 - Przyjście Pana

Wykład 12 - Europa cz. 1

Wykład 13 - Europa cz. 2

Wykład 14 - Przyjdź królestwo Twoje

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach