Kazanie - Wielki Bóg

Marek Paśnik włącz .

Zapraszamy do wysłuchania kazania pt. "Wielki Bóg"  Poniżej zapis tekstowy fragmentu.

Spójrzmy proszę na historię w ogrodzie Eden. To jest historia, która praktycznie występuje w każdym micie bliskowschodnim. W każdej kulturze, w każdej religii jest jakiś ogród, jest jakieś drzewo. To nie jest tak naprawdę nic nowego. I w tym opisie, który mamy w Biblii, to jest niezmiernie kolorowe przedstawienie tak często – jak już powiedziałem występujące w innych przesłaniach czy mitach – i w przeciwieństwie do nich, mowa tutaj nie o śmierci ale o życiu. Mowa w tej opowieści nie tyle o nieśmiertelności, jak to jest w przypadku innych historii ale o relacji. To jest historia relacji Boga z człowiekiem. To jest historia mówiąca o woli Boga i woli człowieka. To znaczy, że w przeciwieństwie do każdego innego mitu, szczególnie tych mitów związanych z Kanaanem, czyli miejsca do którego się oni wybierali, i  Egiptu. To nie czynności religijne i magiczne, ale to, jak człowiek żyje jest kluczem życia w pełni. To życie zgodne z wolą Boga – Stwórcy – jest życiem w pełni. Myślę, że każda kolejna historia, każdy następny opis z I Księgi Mojżeszowej służył temu celowi. Spójrzmy na Kaina i Abla. Na czym my się z reguły skupiamy czytając tą historię? Ja wcześniej skupiałem się na ofierze. Albo na morderstwie, czyli na powodzie tego co popchnęło Kaina do morderstwa. A co tak naprawdę zajmuje największą część tej opowieści? Ktoś zwrócił uwagę może? Czy to jest właśnie ofiara, czy morderstwo, czy może powód? To dialog Boga z Kainem zajmuje największą część tej opowieści. Co w tym dialogu jest najważniejsze?
(…)
„U progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować.” Tak jest, że Adam i Ewa mieli wybór, Kain miał wybór, my mamy wybór. Możemy panować nad grzechem. To jest nawiasem mówiąc lekcja też naszego Pana na górze, kiedy mówił tą zasadność i te kredo prawa. Że tutaj chodzi o stan umysłu bardziej niż to co się robi. Że bardziej tutaj zależy to, jak patrzysz na drugiego człowieka, na kobietę na brata, co masz w sercu w stosunku do niego, niż to czy go zabijesz, czy zcudzołożysz. To jest lekcja powtarzana przez Mojżesza, kiedy mówił do swojego ludu – nie szukajcie Słowa gdzieś daleko za morzem – blisko ciebie jest słowo. W twoim sercu, Wybierz przeto dobrze. Tą całą lekcję powtórzył Paweł w Liście do Rzymian i w tym momencie mówił o Chrystusie, który jest Słowem.

 

Marek Paśnik

 

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach