Kazanie - Znaki czasów ostatecznych

Kazimierz Barczuk włącz .

Fragmenty kazania w formie tekstowej. Całość do wysłuchania poniżej.

"Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić.  Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.  Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania.  Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej." - (1 List Piotra 4:7-10)

„…i Daniel trzy razy się modlił. Zobaczcie dla szatana tak nie podobała się modlitwa jednego człowieka, że znalazł sobie ludzi i w tym imperium zmieniono prawo. Ze względu na modlitwę Daniela zmieniono prawo. Jeden człowiek się modlił – zmieniono prawo (tak), że nagle jego modlitwy były wbrew prawu tego kraju. To jest niesamowity instrument. Niesamowite narzędzie, które mamy w swoim ręku. I uczniowie wiedzieli o tym. Mówią, Panie Jezu naucz nas się modlić. (…) I Pan Jezus ich nauczył.

Dalej czytamy, druga rzecz: Bądźcie trzeźwi i roztropni, abyście mogli okazywać gorliwą miłość. Przy końcu, przy przyjściu, to jest najważniejsza rzecz – okazywać gorliwą miłość.”

„Kochani, bez gościnności pierwszy kościół nie mógłby istnieć. Budynki kościelne tak w zasadzie zaczęto budować dopiero w III w. W Jerozolimie w I w. jak czytamy w Dziejach Apostolskich na początku było co najmniej (…) w samej Jerozolimie było około 50 tysięcy wierzących Żydów, którzy pokochali Jezusa i poszli za Nim. A gdzie się oni spotykali? Tak, oni codziennie spotykali się w świątyni, ale tam jest powiedziane „łamali chleb”, gdzie? – po domach. Po jakich domach? Ano byli ludzie, którzy otworzyli swoje domy i ta grupa 50 tys., potem więcej, każdego dnia spotykali się.”

„Piotr mówi, kiedy koniec wszystkiego się przybliża – okazujcie miłość”.

 

 

 Kazimierz Barczuk

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach