Kazanie - O bojaźni Bożej

Kazimierz Barczuk włącz .

O bojaźni Bożej

Duch poznania. To jest ciekawe, że wszyscy chcą poznania. Każdy chce mieć poznanie. (...) A poznanie nadyma - to jest pycha. Samo poznanie prowadzi do pychy, dlatego w Biblii poznanie zawsze idzie ręka w rękę z bojaźnią Bożą. Szukając poznania nie zapominajmy o Bożej bojaźni. "I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana" (...). O kim tutaj jest mowa? O Jezusie. Będzie miał upodobanie w bojaźni Pana.

Moi kochani, jeżeli Jezus w tym miał upodobanie - w bojaźni Pana, to o ileż bardziej ja tego potrzebuję. Czy wiemy dlaczego modlitwy Jezusa zawsze były wysłuchiwane? Jest ciekawe. Jeden wiersz w Liście do Hebrajczyków 5/7 mówi tak: "Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;"

Dla bogobojności był wysłuchiwany.

W poniższym video wymieniona jest postać Chiune Sugihara.

 

 

 

 

 

 Kazimierz Barczuk

 

 

- - - - - - -
Społeczność Chrześcijańska w Mikołajkach